Skip to content

Om föreningen

För att hitta till Höghult kör du Grävevägen eller annan väg till Garphyttan. Följ sedan skyltningen mot Ånnaboda. Efter att ha passerat campingen, belägen på din högra sida i färdriktningen, tar du till vänster och följer grusvägen ca 800m där det vid en vägbom sitter en skylt Höghult till höger. Uppför backen och du är framme! För mer information ring Jögen Duberg: 0703493405.

Klubben bildades 29 juni 1964. Verksamheten startade vid Skvalberget någon kilometer norr om Garphyttan, och bedrevs där några år men på grund av buller måste klubben en gång för alla lösa frågan om banans placering. En som mer än andra kom att medverka till etableringen vi fått till Höghult var Martin Carlsson. Genom Martins goda kontakter med A9, och en välvillig inställning från A9 sida kunde klubben teckna kontrakt på fastigheten Höghult med tillstånd att där anlägga en jaktskytteanläggning. Åren 1974-1975 projekterades och planerades för en älgbana och byggnationen genomfördes 1975-1976. Invigningen skedde 1976. Skeetbanan planerades och byggdes 1978-1979. Skeetbanan invigdes 1979 och nu hade klubben en väl fungerande anläggning som också kom att uppskattas av såväl klubbens medlemmar som andra besökande skyttar.
Älgbanan och dess skjutkur har under 2011-2012 renoverats och banan har försetts med elektronisk markering av märket Sius Ascors med vänster- och högergående figurer. Den går även att köras manuellt på det gamla sättet. Älgbanan har också en inskjutningsplats på 80m för inskjutning av kulvapen.

Du som önskar medlemsskap ansöker då till sekreteraren. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress i ett mail till info@garphyttansjaktskytteklubb.se

Avgiften är för 2024 per kalenderår 400kr för seniorer samt 100kr för ungdom upp till och med 20 år.

Styrelse

Ordförande Jörgen Duberg  070 3493405  

Sekreterare Bengt Nerlund

Kassör Robert Erixon 070 3514752

Kristian Hermansson

Johan Lagerqvist

Suppleant

Christer Pettersson 

 Ronny Thell 

För övriga frågor kontakta info@garphyttansjaktskytteklubb.se