Skip to content

Nyheter

Städdag

Vi får ställa in städdagen

Söndag 18 april. 10:00.

på Höghult.

Corona läget är orsaken till att vi ställer in.

Styrelsen

 

 

Årsmötet

Årsmötet var planerat preliminärt till den 26/1. Men p.g.a rådande Coronarestriktioner känner vi oss nödsakade att återkomma med ett nytt senarelagt datum. Vi återkommer med mera information. Motioner kan dock lämnas in som vanligt. 

Skjutfälten.se

Aktuell information om tillträde finner du på Skjutfälten.se.

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att det inte är tillträdesförbud till område nr 6!