Skip to content

Duvbanan

Duvbanan 

Augusti

2 måndag  17:30-21.00
7 Lördag 09:00-12:00
9 måndag  17:30-21.00
14 Lördag 09:00-12:00
16 måndag  17:30-21.00
21Lördag 09:00-12:00
23 måndag  17:30-21.00 SAKAB medverkar
28 Lördag 09:00 KM
30 måndag   inställd Tillträdesförbud 
 
 

September

4 Lördag  Inställd Tillträdesförbud
11 Lördag 09:00-12:00
18 Lördag 09:00-12:00
26 Lördag 09:00-12:00

Skytt måste anmäla sig för skjutning senast klockan 20.00. vardagar samt senast 11.00. lördagar. Har ingen anmält sitt deltagande för skjutning stängs banan vid dessa tidpunkter.

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst på Skjutfälten.se

 Låna banan med funktionär 300:- per timme samt 50:- per medlem. Icke-medlem 100:-.

Ej tillåter att ta med egen kastare för enskild träning.

Bokning

Ronny Thell 0705478465

För övriga frågor: info@garphyttansjaktskytteklubb.se