Skip to content

Älgbanan

Älgbanan

2022

 

Anslås under april

 

Skytt måste anmäla sig för skjutning senast klockan 20.00 vardagar samt senast 11.00 lördagar. Har ingen anmält sitt deltagande för skjutning stängs banan vid dessa tidpunkter.

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst på Skjutfälten.se

För björn- och vildsvinspass gäller föranmälan, endera via e-post eller vid besök.

Vid långlördag är sista anmälningstid 14:00. 

Som medlemsförmån kan du låna älgbanan för dig och ditt jaktlag. Då kör ni själva och markerar. Lånetid är 3 timmar mellan 9-12, 13-16 och 17-20. Grundavgift 100:-. Medlem 50:-, icke-medlem 125:-. Självmarkeringen kan hyras med funktionär för 500:- per timme. 

Bokning

Lars Andersson 019-298866

För övriga frågor: info@garphyttansjaktskytteklubb.se