Skip to content

Älgbanan

Älgbanan 

2023

Maj                  8 Måndag 17:30 21:00

                      15 Måndag 17:30 21:00

                     22 Måndag 17:30 21:00

                    29  Måndag 17:30 21:00

                                                        Juni             5  Måndag 17:30 21:00 Vildsvinspasset  föranmälan 

                                                             12 Måndag 17:30 21:00 Björnpasset föranmälan

Augusti           5  Lördag   0900 12:00

                                                                                                 12:00 – 13:00 Reservdag Björnpasset föranmälan

                        7 Måndag 17:30 21:00

                                                                                 10 Torsdag   17:30 21:00 Damernas kväll föranmälan

                   10 Lördag   0900 12:00

                                                                                                                     12:00 – 13:00 Reservdag Björnpasset föranmälan

                  12 Måndag 17:30 21:00

                19 Lördag   0900 12:00

                 21 Måndag 17:30 21:00

                 26  Lördag   0900 12:00

                 28 Måndag 17:30 21:00

September     2 Lördag   0900 12:00

                           4 Måndag 17:30 21:00

                          9 Lördag   0900 15:00 Långlördag

                          16  Lördag   0900 12:00

                        23  Lördag   0900 12:00

                       30  Lördag   0900 12:0

Oktober         7 Lördag  09:00 – 12:00

Skytt måste anmäla sig för skjutning senast klockan 20.00. vardagar samt senast 11.00. lördagar. Långlördagen  är tiden 14:00.  Har ingen anmält sitt deltagande för skjutning stängs banan vid dessa tidpunkter.

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst på Skjutfälten.se

 Låna banan.

Bokning

Lars Andersson 019 298866

För övriga frågor: info@garphyttansjaktskytteklubb.se