N


Hej och välkommen till Garphyttans jaktskytteklubb.

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se

Banan är öppen för alla de dagar som framgår av

skjutprogrammen för respektive bana.

I övrigt får banorna endast användas av medlemmar.

Här kan du som medlem öva skytte på älgbanan och på lerduvebanan.

Vill du bli medlem eller vill fråga om något kontaktar du

någon i styrelsen.

VARMT VÄLKOMMEN!