Skip to content

Garphyttans Jaktskytteklubb

Välkommen till Garphyttans jaktskytteklubb!

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst! Besök Skjutfälten.se

Banan är öppen för alla de dagar som framgår av skjutprogrammen för respektive bana. I övrigt får banorna endast användas av medlemmar.

Här kan du som medlem öva skytte på älgbanan och på lerduvebanan. Den som önskar medlemskap i klubben ansöker om detta till sekreteraren, info@garphyttansjaktskytteklubb.se.

Varmt välkommen!