VARMT VÄLKOMMEN!

Hej och välkommen till Garphyttans jaktskytteklubb.

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se

Banan är öppen för alla de dagar som framgår av

skjutprogrammen för respektive bana.

I övrigt får banorna endast användas av medlemmar.

Här kan du som medlem öva skytte på älgbanan och på lerduvebanan.

Den som önskar medlemskap i klubben ansöker om detta till sekreteraren, info@garphyttansjaktskytteklubb.se