N


   


                                                                                      Då skjutfältsbommen är fram flyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se


Referat från GJSKs årsmöte 30 jan 2020

På årsmötet så godkändes verksamhetsberättelsen, och omval enligt valberedningens förslag. Skjutprogram och KM dagar fann mötets godkännande.
Sex motioner fanns inlämnade och mötet beslutade att på styrelsens förslag avslå samtliga. Vid motionsbehandlingen beslutades också att skjutprogrammet skall gälla, vilket senare ledde till vid efterföljande styrelsemöte, ett beslut att återgå till den ordning som gällde vid banan 2015 att egna kastare ej får ställas upp för egen tränings skytte vid Höghult och dess banor. Bakgrunden är beslut från myndigheter på vårt totala antal skott som får avlossas under ett kalenderår.
Banverksamheten är som tidigare år under perioden maj till helgen före andra måndagen i oktober.
Vid båda banorna finns inskjutningstavlor som kan användas för att pröva inskjutningen av sina gevär. Dessa får användas under hela året.
Som de senaste åren så kan det bli ändringar med kort varsel på grund av att vi omfattas av tillträdesförbud för området som banan är placerad. Vi kommer då att annonsera detta på vår hemsida www.garphyttansjaktskytteklubb.se under nyheter och markering göres i vår kalender.
Vi återkommer närmare säsongsstarten med mera aktuell information.
Styrelsen
Ordf
Jörgen DubergPreliminär 

städdag

                28 april