N


   


 

Årsmötet .

Årsmötet var planerat preliminärt till den 26/1. Men p.g.a rådande Coronarestriktioner känner vi oss nödsakade att återkomma med ett nytt senarelagt datum.

Vi  återkommer med mera information.

       OBS. Motioner kan lämnas in

som vanligt. 

Aktuell information om tillträde finner du på Skjutfalten.se


Då skjutfältsbommen är fram flyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!