N


   


 Höghult

       

Vi gör uppehåll på vår nyhetssida med att anslå tillfällen med tillträdesförbud.

Återkommer i vår 2021.


Aktuell information om tillträde finner du på Skjutfalten.se


Då skjutfältsbommen är fram flyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!