N


   


  Fredag 22 maj banarbete 09:00 till 14:00. 


Höghult veckorna 22 och 23      


 Inget skytte på måndag 25 maj då det är tillträdesförbud. Förbudet är från måndag 25 maj till och med 29 maj 


ÄNDRING I PROGRAMET.

FREDAG 29 MAJ 17:00 GENOMFÖR VI BJÖRNPROVET. Föranmälan till

070 5478465 Ronny Thell

eller

070 3493405 Jörgen Duberg


Måndag 1 juni  även då tillträdesförbud.

Inget banskytte den dagen Förbudet är från måndag 1 juni till och med fredag 5 juni.


Återkommer under veckan med information för veckan med början 8 juni.


Med anledning av Corona krisen gäller följande.
Håll avstånd till varandra. Minst 2 meters lucka.
Max 50 personer på skjutbaneområdet.
Ingen kontant. Det är Swish som gäller.Då skjutfältsbommen är fram flyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se
Referat från GJSKs årsmöte 30 jan 2020

På årsmötet så godkändes verksamhetsberättelsen, och omval enligt valberedningens förslag. Skjutprogram och KM dagar fann mötets godkännande.
Sex motioner fanns inlämnade och mötet beslutade att på styrelsens förslag avslå samtliga. Vid motionsbehandlingen beslutades också att skjutprogrammet skall gälla, vilket senare ledde till vid efterföljande styrelsemöte, ett beslut att återgå till den ordning som gällde vid banan 2015 att egna kastare ej får ställas upp för egen tränings skytte vid Höghult och dess banor. Bakgrunden är beslut från myndigheter på vårt totala antal skott som får avlossas under ett kalenderår.
Banverksamheten är som tidigare år under perioden maj till helgen före andra måndagen i oktober.
Vid båda banorna finns inskjutningstavlor som kan användas för att pröva inskjutningen av sina gevär. Dessa får användas under hela året.
Som de senaste åren så kan det bli ändringar med kort varsel på grund av att vi omfattas av tillträdesförbud för området som banan är placerad. Vi kommer då att annonsera detta på vår hemsida www.garphyttansjaktsk