N


                                                                                      Då skjutfältsbommen är fram flyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se


ÅRSMÖTE.

Garphyttans jaktskytteklubb kallar till  årsmöte.

Datum: 30/1.

Klockan: 19,00.

Plats: Bruksmuseet Garphyttan.

Motioner: Ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Smörgås serveras.

Lotteri .


Välkommen.