Duvbanan
             2021

Maj 

        3 Måndag 17:30-21:00
      10 Måndag 17:30-21:00
      17 Måndag 17:30-21:00
      24 Måndag 17:30-21:00
      31 Måndag 17:30-21:00


Juni

       7 Måndag 17:30-21:00
      14 Måndag 17:30-21:00

 
Augusti 

       2 Måndag 17:30-21:00
       7 Lördag   09:00-12:00
       9 Måndag 17:30-21:00
     14 Lördag   09:00-12:00
     16 Måndag 17:30-21:00
     21 Lördag   09:00-12:00
     23 Måndag 17:30-21:00
     28 Lördag    09:00               KM

September

       4 Lördag 09:00-12:00
     11 Lördag 09:00-12:00
     18 Lördag 09:00-12:00
     25 Lördag 09:00-12:00

Oktober Ingen skjutning

             

Skytt måste anmäla sig för skjutning senast kl. 20.00. vardagar 

samt senast 11.00. lördagar. Har ingen anmält sitt deltagande

för skjutning stängs banan  vid dessa tidpunkter.



Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se


Låna banan,  Med funktionär 300:- / timma och medlem 50:- ej medlem100:-.

Bokning: Ronny Thell 070 5478465

För övriga frågor:

info@garphyttansjaktskytteklubb.se