N

   

För att hitta till Höghult kör du Grävevägen eller annan väg till Garphyttan. Följ sedan skyltningen mot Ånnaboda. Efter att ha passerat campingen, belägen på din högra sida i färdriktningen, tar du till vänster och följer grusvägen c:a 800 m där det vid en vägbom sitter en skylt Höghult till höger. Uppför backen och du är framme!

För mer information ring Bengt Nerlund O70-5426642

Klubben bildades 29 juni 1964. Klubben startade sin verksamhet vid Skvalberget någon kilometer norr om Garphyttan. Verksamheten bedrevs där några år men på grund av buller måste klubben en gång för alla lösa frågan om banans placering.

En som mer än andra kom att medverka till etableringen vi fått till Höghult var Martin Carlsson. Genom Martins goda kontakter med A 9, och en välvillig inställning från A 9 sida kunde klubben teckna kontrakt på fastigheten Höghult med tillstånd att där anlägga en jaktskytteanläggning.

Åren 1974-1975 projekterades och planerades för en älgbana och byggnationen genomfördes 1975-1976. Invigningen skedde 1976.

Skeetbanan planerades och byggdes 1978-1979. Skeetbanan invigdes 1979 och nu hade klubben en väl fungerande anläggning som också kom att uppskattas av såväl klubbens medlemmar som andra besökande skyttar.

Älgbanan och dess skjutkur har under 11-12 renoverats och banan har försetts med elektronisk markering av märket Sius Ascors med vänster- och högergående figurer. Den går även att köras manuellt på det gamla sättet. Älgbanan har också en inskutningsplats, 80 m, för inskjutning av kulvapen.

Medlemskap

Avgiften är:

Senior 350 kronor per kalenderår.

Ungdom upp till och med 20 år 100 kronor per år.

Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress i ett mail till 

info@garphyttansjaktskytteklubb.se

Insätt beloppet efteråt på Bankgiro 869-5033 med ditt namn på avin.

Styrelse:

Ordförande Bengt Nerlund O70 5426642 bengt.nerlund@telia.com

Sekreterare Ronny Thell O70 5478465 thell.r@telia.com

Kassör Ronny Ängmyren

Jörgen Duberg

Jörgen Jonsson

Suppleanter:

Christer Pettersson

Johan Lagerqvist