N
   


                                                                                      Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst!    Skjutfälten.se 20 november  

09:00 - 13:00 Service av Höghult                   OBS.

Sista ordinarie skjutning på Älgbanan för säsongen var Lördagen den 5/10
Styrelsen GJSK.