N

 

 

Nyheter frånÅrsmötet

 

Ny ordförande och styrelse.

Bengt Nerlund, Jörgen Jonsson och Ronny Ängmyren har meddelat att med ålders rätt ville dra sig tilllbaka från sina uppdrag.

Ny ordförande för klubben är Jögen Duberg, kassör Ronny Thell, vice ordförande Bengt Nerlund, sekreterare Christer Pettersson och övrig ledamot Johan Lagerqvist . Ersättare Erik Axegärd och Rasmus Södergren.

Medlemsavgiften är oförändrad för 11.e året i rad.

Skjutprogramet finns nu utlagt på sina sidor. KM är delat i år på olika dagar, älg banans 18 maj och duv banans 31 augusti.

 

 

Höghult i veckan

 

 

Och fortdättningsvis så får du kolla www.skjutfalten.se om det är tillträde till Höghult och område 6.

När våren kommer så återstartar nyhetsidan med vecko info.

 

Då skjutfältsbommen är framflyttad till före infarten till Höghult måste du vid besök på skjutbanan kontrollera så att område nr 6 inte är avlyst! Skjutfälten.se